مزاياي استقرار در شهركهاي صنعتي


مزاياي استقرار صنايع در شهركهاي صنعتي:

1- عدم نياز به دريافت مجوزهاي جداگانه از ادارات مختلف

2- مستثني بودن از قانون شهرداريها

3- پرداخت نقد و اقساط هزينه هاي انتفاع از تاسيسات

4- صدور رايگان و در اسرع وقت مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار

5- واگذاري اداره شهرك صنعتي به هئيت امناي صاحبان صنايع

6- امكان اجاره سالنهاي آماده براي تسريع در بهره برداري از واحد توليدي

7 – بخشودگي قسمتي از هزينه هاي انتفاع از تاسيسات براي واحدهايي كه زودتر از زمان پرداخت اقساط خود،

به بهره برداري مي رسند.

8- كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك سازماندهي شده توسط شهركهاي صنعتي

از جمله آب، برق، تلفن، گاز و تصفيه خانه فاضلاب

مشوق هاي قانوني استقرار صنايع در شهركهاي صنعتي:

1 – مشوق هاي مالياتي:

براساس قانون مالياتها واحدهاي صنعتي متناسب با محل استقرار از معافيتهاي زير بهره مند هستند:

در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت 10 سال و به ميزان 100 درصد

در ساير نقاط كشور به مدت 4 سال و به ميزان 80 درصد

واحدهاي صنعتي مستقر در اطراف شهرهاي بزرگ ( شعاع 120 كيلومتري تهران، 50 كيلومتري اصفهان) از معافيت

فوق مستثني هستند.

معافيت مذكور در خصوص واحدهاي مستقر در 30 كيلومتري شهرهاي داري بيش از سيصد هزار نفر جمعيت صرفاً

به واحدهاي مستقر در شهركهاي صنعتي تعلق مي گيرد.

كارخانجات واقع در شعاع 120 كيلومتري تهران و حوزه شهرهاي بزرگ (اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اراك و اهواز)

كه تاسيسات خود را به شهركهاي صنعتي انتقال دهند از تاريخ بهره برداري بمدت 5 سال از بخشودگي مالياتي

برخوردار مي شوند.

2- مشوق هاي مالي:

هزينه حق انتفاع از تاسيسات در شهركهاي صنعتي با نظر هئيت مديره شركت شهركهاي صنعتي استان بصورت

30 درصد نقدي و 70 درصد طي 30 قسط ( سي ماه) دريافت خواهد شد. در صورتيكه اين واحدها زودتر از سي ماه

به بهره برداري برسند بر اساس موافقت هئيت مديره شركت استاني، اقساط باقيمانده بخشوده خواهد شد.

(به استثناي شهركهاي برخوردار استان تهران)

زمين مورد نياز كارخانجات نساجي موجود مستقر در محدوده قانوني شهرها كه به شهركهاي صنعتي منتقل شوند

به آنها تحويل گرديده و قيمت آن پس از به بهره برداري رسيدن (2 سال) طي اقساط پنج ساله دريافت خواهد شد.

3- ساير مشوق ها:

هزينه انشعاب برق واحدهاي متقاضي استقرار در شهركهاي صنعتي طي اقساط 5 ساله و بدون بهره دريافت

خواهد شد.

تهيه زمين صنعتي :

مراحل تخصيص زمين در شهركهاي صنعتي:

1- مراجعه به شركت شهركهاي صنعتي استان و دريافت اطلاعات مربوط به شهركهاي صنعتي استان از واحد

برنامه ريزي و امور توليدي

2- ارائه جواز تاسيس صادره از وزارت صنايع و معادن و يا يكي از سازمانهاي ذيربط و همچنين ارائه كپي شناسنامه

و كپي كارت پايان خدمت براي اشخاص حقيقي و براي اشخاص حقوقي، كپي اساسنامه شركت،

آگهي تاسيس شركت، آگهي ثبت شركت و كپي شناسنامه اعضاي هئيت مديره شركت

3- تكميل فرم درخواست زمين توسط متقاضي

4- بررسي استقرار و مسائل زيست محيطي (توسط شركت شهركهاي صنعتي استان)

5- انتخاب شهرك صنعتي و انتخاب قطعه

6- انعقاد قرارداد حق انتفاع از تاسيسات شهرك صنعتي

7- تحويل زمين به مجري طرح يا نماينده ايشان

8- ارائه نقشه هاي ساختماني توسط مجري طرح به شركت شهركهاي صنعتي استان

9- دريافت پروانه ساختمان از شركت شهركهاي صنعتي استان

10- شروع عمليات اجرائي ساخت و ساز واحد صنعتي

11- دريافت پايان كار (بصورت رايگان) از شركت شهركهاي صنعتي استان

املاک صنعتی پایتخت جامع ترین مرکزاطلاعات املاک درکشور

جاده مخصوص وقدیم کرج، شهرکهای صنعتی حومه تهران،

مرکز شهر، خرید، فروش، رهن، اجاره، انبار، سالن، سوله،

کارگاه، کارخانه، انبارهای موادغذایی، دارویی، شیمیایی،

کالاهای بازرگانی، انبارداری، انبارهای عمومی، خصوصی،

کارخانجات تولید غذایی و صنعتی، کترینگ، تالار، باغ تالار،

باغ، باغچه، تعمیرگاه، کارواش، نمایندگی، سالن همایش ،

اداری، تجاری، پارکینگ، انبارکاشی سرامیک، آهن آلات،

زمین کشاورزی و صنعتی، خدماتی، مسکونی، مشارکت درساخت وتولید،

وموارد دیگر رادر سایت املاک صنعتی پایتخت مشاهده نمایید.

www.paytakhtmelk.ir

۰۲۱۶۶۱۸۸۸۵۳  –  ۰۲۱۴۴۵۲۲۰۵۷

۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹  افشار