مزاياي استقرار در شهركهاي صنعتي


مزاياي استقرار صنايع در شهركهاي صنعتي:

1- عدم نياز به دريافت مجوزهاي جداگانه از ادارات مختلف

2- مستثني بودن از قانون شهرداريها

3- پرداخت نقد و اقساط هزينه هاي انتفاع از تاسيسات

4- صدور رايگان و در اسرع وقت مجوزهاي ساخت و ساز و پايان كار

5- واگذاري اداره شهرك صنعتي به هئيت امناي صاحبان صنايع

6- امكان اجاره سالنهاي آماده براي تسريع در بهره برداري از واحد توليدي

7 – بخشودگي قسمتي از هزينه هاي انتفاع از تاسيسات براي واحدهايي كه زودتر از زمان پرداخت اقساط خود،به بهره برداري مي رسند.

8- كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري به دليل استفاده از خدمات مشترك سازماندهي شده توسط شهركهاي صنعتي

از جمله آب، برق، تلفن، گاز و تصفيه خانه فاضلاب

مشوق هاي قانوني استقرار صنايع در شهركهاي صنعتي:

1- مشوق هاي مالياتي:

براساس قانون مالياتها واحدهاي صنعتي متناسب با محل استقرار از معافيتهاي زير بهره مند هستند:

در مناطق كمتر توسعه يافته به مدت 10 سال و به ميزان 100 درصد
در ساير نقاط كشور به مدت 4 سال و به ميزان 80 درصد
واحدهاي صنعتي مستقر در اطراف شهرهاي بزرگ ( شعاع 120 كيلومتري تهران، 50 كيلومتري اصفهان) از معافيت فوق مستثني هستند.
معافيت مذكور در خصوص واحدهاي مستقر در 30 كيلومتري شهرهاي داري بيش از سيصد هزار نفر جمعيت صرفاًبه واحدهاي مستقر در شهركهاي صنعتي تعلق مي گيرد.

كارخانجات واقع در شعاع 120 كيلومتري تهران و حوزه شهرهاي بزرگ (اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اراك و اهواز)كه تاسيسات خود را به شهركهاي صنعتي انتقال دهند از تاريخ بهره برداري بمدت 5 سال از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند.

2- مشوق هاي مالي:

هزينه حق انتفاع از تاسيسات در شهركهاي صنعتي با نظر هئيت مديره شركت شهركهاي صنعتي استان بصورت 30 درصد نقدي و 70 درصد طي 30 قسط ( سي ماه) دريافت خواهد شد. در صورتيكه اين واحدها زودتر از سي ماه به بهره برداري برسند بر اساس موافقت هئيت مديره شركت استاني، اقساط باقيمانده بخشوده خواهد شد. (به استثناي شهركهاي برخوردار استان تهران) زمين مورد نياز كارخانجات نساجي موجود مستقر در محدوده قانوني شهرها كه به شهركهاي صنعتي منتقل شوند به آنها تحويل گرديده و قيمت آن پس از به بهره برداري رسيدن (2 سال) طي اقساط پنج ساله دريافت خواهد شد.

 3- ساير مشوق ها:

هزينه انشعاب برق واحدهاي متقاضي استقرار در شهركهاي صنعتي طي اقساط 5 ساله و بدون بهره دريافت خواهد شد.

تهيه زمين صنعتي :

( مراحل تخصيص زمين در شهركهاي صنعتي )

1- مراجعه به شركت شهركهاي صنعتي استان و دريافت اطلاعات مربوط به شهركهاي صنعتي استان از واحد برنامه ريزي و امور توليدي

2- ارائه جواز تاسيس صادره از وزارت صنايع و معادن و يا يكي از سازمانهاي ذيربط و همچنين ارائه كپي شناسنامه و كپي كارت پايان خدمت براي اشخاص حقيقي و براي اشخاص حقوقي، كپي اساسنامه شركت، آگهي تاسيس شركت، آگهي ثبت شركت و كپي شناسنامه اعضاي هئيت مديره شركت

3- تكميل فرم درخواست زمين توسط متقاضي

4- بررسي استقرار و مسائل زيست محيطي (توسط شركت شهركهاي صنعتي استان)

5- انتخاب شهرك صنعتي و انتخاب قطعه

6- انعقاد قرارداد حق انتفاع از تاسيسات شهرك صنعتي

7- تحويل زمين به مجري طرح يا نماينده ايشان

8- ارائه نقشه هاي ساختماني توسط مجري طرح به شركت شهركهاي صنعتي استان

9- دريافت پروانه ساختمان از شركت شهركهاي صنعتي استان

10- شروع عمليات اجرائي ساخت و ساز واحد صنعتي

11- دريافت پايان كار (بصورت رايگان) از شركت شهركهاي صنعتي استان


شهرک صنعتی شمس آباد کجاست؟

شهرک صنعتی عباس آباد

شهرک صنعتی نصيرآباد

شهرك صنعتي خاوران

شهرك صنعتی فيروزكوه

شهرك صنعتی خوارزمی

شهرک صنعتی پرند

شهرک های صنعتی پیشوا

شهرک صنعتی چرمشهر

شهرک های صنعتی قرچك

شهرک صنعتی دماوند2

شهرك صنعتي پایتخت (علي آباد)

شهرک صنعتی بهارستان

شهرک صنعتی ماهدشت – پیام – منطقه ویژه اقتصادی

شهرک های صنعتی استان البرز

شهرک صنعتی هشتگرد

شرکت شهرک‌های صنعتی تهران

شهرک صنعتی سالاريه

ناحیه صنعتی بيجين ری

ناحيه صنعتی دهك

شهرک صنعتی گلگون

شهرك های صنعتی واقع در استان سمنان

شهرک های صنعتی زرنديه

منطقه ویژه اقتصادی کاوه

شهرک های صنعتی واقع در استان مرکزی

شهرک صنعتی ساوه

شهرك صنعتي شكوهيه

شهرك صنعتی سلفچگان

شهرک های صنعتی خورآباد

شهرك صنعتي الغدير (نمونه كشوري)

شهرك صنعتی محمودآباد

ناحيه صنعتی دستجرد

شهرك صنعتي چاپ و نشر

شهرک صنعتی قنوات

شهرك صنعتي تخصصي ICT

منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی و تفاوت میان آن ها

 اخبار اقتصادی ، صنعتی ، حوادث اینجا کلیک کنید.

 اطلاعات عمومی دانستنیها آیا میدانید اینجا کلیک کنید.

 دانستنیهای حقوقی اینجا کلیک کنید. 

نکات مهم درباره انبار اینجا کلیک کنید.

درباره شهرکهای صنعتی اینجا کلیک کنید.

 برای ثبت آگهی رایگان و تبلیغات خرید و فروش املاک و مستغلات اینجا کلیک کنید.
5/5 - (1 امتیاز)