اجاره - اداری, تجاری

اجاره 250 متراداری تجاری

درجاده مخصوص کرج بزرگراه لشکری

مناسب شرکتهای بازرگانی،دفترهواپیمایی،

بیمه،نمایندگی،رستوران سنتی،کافه و…

قابل تبدیل تا550 مترمربع

لینک تماس:https://paytakhtmelk.ir/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA/3730-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87_250_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%84%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C.html

املاک مشابه