اجاره - انبار, بهداشتی, لبنیات, موادغذایی

اجاره سوله بزرگراه فتح جاده قدیم کرج

2200 متر

1500 مترسوله بهداشتی

مناسب:
انبار و پخش موادغذایی،

انبار و پخش آرایشی بهداشتی

انبار و پخش تجهیزات پزشکی

09122967839  افشار املاک صنعتی مخصوص

املاک مشابه