اجاره - انبار, بهداشتی

اجاره سوله دربزرگراه فتح جاده قدیم کرج

2000 متر زمین 1800 مترسوله 200 متراداری

آب، برق سه فاز 300 آمپر، گازصنعتی ،تلفن

09122967839 افشاراملاک صنعتی مخصوص

املاک مشابه