- بهداشتی, تجاری, تعمیرگاه, کترینگ

اجاره 140 متر انبار سالن در تهرانسر

کف ودیوار سنگ

مناسب : نمایشگاه خودرو

تعمیرگاه خودرو مرکزی،مصالح فروشی

انبار موادغذایی،سردخانه،

پخش فروش سوسیس و کالباس

ارتفاع 5متر تریلی رو

09122967839  افشار

املاک مشابه