اجاره - انبار, تجاری, کارگاه

سوله اجاره ای دربازارمبل یافت آباد

بورس مبلمان تهران،
مناسب تولید فروشگاه مبل، سیسمونی،
چاپخانه،انبارموادغذایی،
تمامی مشاغل صنعتی
تخلیه وبارگیری عالی

09122967839  افشار املاک صنعتی مخصوص

املاک مشابه