فروش - کارخانه

فروش زمین با مجوزاحداث کارخانه آب آشامیدنی درکرج 

5600 متر زمین چهاردیواری

مجوز احداث 1500 متر سوله مجوز ازبهداشت 

مجوز احداث ادویه و حبوبات 

مجوز چاه برداشت 15میلیون بطر درسال 

09122967839  افشاراملاک صنعتی پایتخت

اطلاعات بیشتر  https://paytakhtmelk.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA/3665-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A2%D8%A8_%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AC_.html

املاک مشابه