فروش - صنعتی کارگاهی

فروش کارخانه صنعتی جاده ساوه سلطان آباد

قیمت کارشناس رسمی 8 میلیارد تومن هست ولی بدلیل نیاز فوری زیره قیمت گذاشتم کارخانه تخلیه هست و آماده تحویل سند تک برگ محضری و آماده برای انتقال

لینک تماس:https://paytakhtmelk.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA/3731-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF.html

 

املاک مشابه