پرداخت وام سرمایه

به کارمندان دولت ،کسبه و مشاغل آزاد

باچک کارمندی و شخصی

دارندگان طلا و سکه

و به مالکین آپارتمان بدون چک پرداخت میگردد.

افشار 09193232926

ویژگی ها

املاک مشابه