اجاره - انبار - سالن - سوله - کارگاه - کارخانه

اجاره کارخانه دراستان قزوین

52000 مترمربع فضاسازی شده

2500 متر سوله

1000 متراداری

چاه آب

نگهبانی

دارای سیستم اطفای حریق

املاک مشابه