ناحیه صنعتی بيجين ري


واقع در استان: تهران

واقع در شهرستان:    ري

آدرس: جاده قدیم قم -تهران جنب پلیس راه حسن اباد

مساحت کل ناحیه(کیلومتر):  30

مساحت فاز عملیاتی(کیلومتر):        30

مساحت صنعتی(کیلومتر):    19

تعداد قراردادهای منعقده:     41

تعداد واحد های به بهره برداری رسیده:      10

تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز:        31

تعداد اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده(نفر): 191

مساحت واگذار شده(هکتار):  15.63

وضعیت پروژه‌های محیط زیست

تصفیه خانه: ندارد

شبکه فاضلاب: دارد

استفاده مجدد از پساب: ندارد

مجموع درخت‌ها و درختچه‌ها:0 اصله

مساحت فضای سبز: 0 هكتار

 اطلاعات تماس

مدیر ناحیه صنعتی:

تلفن:   56232494

دورنگار:  56232497

امکانات

وضعيت تأسيسات زيربنايی و ساختمان‌های خدماتی

آب

آب مورد نياز 20 لیتر بر ثانیه است که 20 لیتر بر ثانیه آن از طريق يك حلقه چاه تأمین شده است

برق

برق مورد نياز در صورت بهره‌برداری كامل شهرك 7 مگاوات می‌باشد كه 7.0 مگاوات آن تأمين شده است

گاز

ساختمان انتظامات

ساختمان اداری

مجتمع کارگاهی

شبکه روشنایی بلوارهای اصلی

درحال بهره برداری