همه نوشته ها با برچسب

بزرگراه لشکری

جاده مخصوص کرج بزرگراه لشکری کجاست؟

جاده مخصوص کرج بزرگراه لشکری از میدان آزادی تهران شروع شده و بعد از طی 20 کیلومتر به پل کاروانسرای سنگی قلعه حسنخان خاتمه می یابد. جاده مخصوص در سه منطقه 9 فرودگاه مهرآباد – شهرک اکباتان 5 و الباقی منطقه 21…

ادامه مطلب

خیابانهای جاده مخصوص بزرگراه لشکری

جاده مخصوص کرج بزرگراه لشکری از میدان آزادی تهران شروع شده و بعد از طی 20 کیلومتر به پل کاروانسرای سنگی قلعه حسنخان خاتمه می یابد. جاده مخصوص در منطقه 9 فرودگاه مهرآباد – شهرک اکباتان 5 و منطقه 21 واقع شده…

ادامه مطلب