همه نوشته ها با برچسب

حاج طاهر علی حسن زاده

حاج طاهر علی حسن زاده، خیر و نیکوکار ،کارآفرین برتر

حاج طاهر علی حسن زاده خیر و نیکوکار ،کار آفرین برتر   خیر و نیکوکار ،کار آفرین برتر ملی،پیشکسوت صنعت حمل و نقل ایران، بنیانگذار گروه شرکت های فجر طاهر علی حسن زاده بنیانگذار گروه شرکت های فجر فرزند اسماعیل…

ادامه مطلب