همه نوشته ها با برچسب

پلیس برچسب

پلمب کارگاه جعل قوطی موادخوراکی خارجی در غرب تهران

پلمب کارگاه جعل قوطی موادخوراکی خارجی در غرب تهران/ کشف ۵۵ هزار جعبه و ۱۵ هزار برچسب رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران از پلمب کارگاه تولید قوطی و برچسب برندهای خارجی مواد خوراکی خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار…

ادامه مطلب