بازدید ازصفحه اصلی املاک صنعتی مخصوص اینجا کلیک کنید

اجاره انبار ، اجاره انبارتجاری ، اجاره انبارصنعتی ، اجاره سوله ، اجاره سالن ، اجاره کارگاه ، اجاره اداری ، اجاره تجاری ، فروش کارخانه تخصص ماست

ادامه مطلب

اجاره انبار

اجاره انبار درجاده قدیم کرج ، اجاره انبار درجاده مخصوص کرج ، اجاره سالن ، اجاره سوله ، اجاره کارگاه ، اجاره اداری ، اجاره تجاری

ادامه مطلب

املاک صنعتی مخصوص جامع ترین مرکزاطلاعات املاک درکشور

املاک صنعتی مخصوص جامع ترین مرکزاطلاعات املاک درکشور، اجاره انبار، اجاره سالن، اجاره سوله ، اجاره کارگاه ، فروش کارخانه 09122967839 افشار

ادامه مطلب

رهن و اجاره انبار – املاک صنعتی مخصوص

رهن و اجاره انبار   املاک صنعتی مخصوص   جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور    جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)   مرکز شهر ، غرب تهران   خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:   انبار ، سالن ،…

ادامه مطلب

خرید و فروش مغازه – تجاری – پاساژ – نمایشگاه

خرید و فروش مغازه – تجاری  املاک صنعتی مخصوص   جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور    جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)   مرکز شهر ، غرب تهران   خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:   انبار ،…

ادامه مطلب

رهن و اجاره مغازه – تجاری – نمایشگاه – پاساژ

رهن و اجاره مغازه – تجاری  املاک صنعتی مخصوص   جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور    جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)   مرکز شهر ، غرب تهران   خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:   انبار ، سالن…

ادامه مطلب

خرید و فروش آپارتمان اداری 

خرید و فروش آپارتمان اداری   املاک صنعتی مخصوص   جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور    جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)   مرکز شهر ، غرب تهران   خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:   انبار ، سالن…

ادامه مطلب

رهن و اجاره آپارتمان اداری 

رهن و اجاره آپارتمان اداری   املاک صنعتی مخصوص   جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور    جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)   مرکز شهر ، غرب تهران   خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:   انبار ، سالن…

ادامه مطلب

املاک صنعتی

املاک صنعتی - رهن و اجاره انبار، سالن، سوله، کارگاه، اداری، تجاری، خرید و فروش کارخانه درجاده مخصوص و قدیم کرج، غرب تهران 09122967839 افشار

ادامه مطلب

املاک تجاری

املاک تجاری  املاک صنعتی مخصوص   جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور    جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)   مرکز شهر ، غرب تهران   خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:   انبار ، سالن ، سوله ، کارگاه…

ادامه مطلب

املاک اداری

املاک اداری  املاک صنعتی مخصوص   جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور    جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)   مرکز شهر ، غرب تهران   خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:   انبار ، سالن ، سوله ،…

ادامه مطلب

دیوار تهرانسر

دیوار تهرانسر - املاک صنعتی مخصوص - رهن و اجاره انبار، سالن، سوله، کارگاه، اداری، تجاری، خرید و فروش کارخانه درجاده قدیم کرج، غرب تهران

ادامه مطلب

خرید و فروش آپارتمان کوی بیمه اکباتان

خرید و فروش آپارتمان کوی بیمه اکباتان  املاک دیدار شهرک اکباتان   جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور    جاده مخصوص کرج (لشگری) ، کوی بیمه ، ریاحی ، نفیسی    فاز یک – دو – سه    خرید و فروش ، رهن و اجاره…

ادامه مطلب

خرید و فروش آپارتمان شهرک اکباتان

خرید و فروش آپارتمان شهرک اکباتان  املاک دیدار شهرک اکباتان   جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور    جاده مخصوص کرج (لشگری) ، شهرک اکباتان     فاز یک – دو – سه    خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل: …

ادامه مطلب

اجاره انبار – املاک صنعتی مخصوص

اجاره انبار – املاک صنعتی مخصوص  املاک صنعتی مخصوص   جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور    جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)   مرکز شهر ، غرب تهران   خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:   انبار ،…

ادامه مطلب

فروش سوله – املاک صنعتی مخصوص

فروش سوله – املاک صنعتی مخصوص  املاک صنعتی مخصوص   جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور    جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)   مرکز شهر ، غرب تهران   خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:   انبار ،…

ادامه مطلب

فروش کارخانه – املاک صنعتی مخصوص

فروش کارخانه – املاک صنعتی مخصوص  املاک صنعتی مخصوص   جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور    جاده مخصوص کرج (لشگری) ، جاده قدیم کرج (فتح)   مرکز شهر ، غرب تهران   خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل:   انبار ،…

ادامه مطلب

دیوار کوی بیمه

دیوار کوی بیمه  املاک دیدار شهرک اکباتان   جامعترین مرکز اطلاعات املاک در کشور    جاده مخصوص کرج (لشگری) ، کوی بیمه ، ریاحی ، نفیسی    فاز یک – دو – سه    خرید و فروش ، رهن و اجاره انواع ملک شامل: …

ادامه مطلب

دیوار اکباتان

دیوار اکباتان - کوی بیمه -رهن و اجاره آپارتمان مسکونی ، اداری - تجاری - خرید و فروش زمین - پارکینگ و انباری فاز یک، دو، سه - مشارکت - معاوضه

ادامه مطلب